Templates by BIGtheme NET
Home 1 Acoperire

Acoperire

N-SAT TV este difuzat prin firmele de cablu în următoarele localități:

 

SC NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL

Bumbești Jiu, Bălănești, Curtișoara, Cânepești, Glodeni, Ohaba, Tetila, Târgu Cărbunești, Târgu Jiu, Voiteștii din Deal, Voiteștii din Vale, Pojogeni, Copăcioasa, Cerăt de Copăcioasa, Scoarța, Pișteștii din Deal, Crețești, Curteana, Floreșteni- din jud. GORJ

 

SC ENIASAN  SRL

Băzăvani, Boca, Cămuieşti, Cătunele, Cîrciu, Cleşneşti, Dealul Pomilor, Duculeşti, Glogova, Horăşti, Iormăneşti, Însurăţei, Larga, Leurda, Lupoaia, Motru, Olteanu, Ploştina, Râpa, Roşiuţa, Samarineşti, Steic, Strîmtu, Ţirioi, Valea Bisericii, Valea Mănăstirii, Valea Motrului, Valea Perilor, Valea Poienii, Văgiuleşti- din jud. GORJ

și

 Bala, Bala de Sus, Băluţa, Balta, Bîrîiacu, Brateşu, Bratilovu, Brativoieşti, Brebina, Breţa, Brânzeni, Broşteni, Buicani, Buseşti, Căpăţâneşti, Căzăneşti, Ceptureni, Cerna Vîrf, Cernaia, Ciovîrnăşani, Câmpu Mare, Coada Cornetului, Cocorova, Comăneşti, Copăcioasa, Corcova, Costeşti, Cordun, Cracu Lung, Cracu Muntelui, Crainici, Crăguieşti, Croica, Delureni, Dîlbociţa, Drăgheşti, Drobeta Tr. Severin, Ercea, Firizu, Floreşti, Gărdăneasa, Gheorgheşti, Gîrbovăţu de Jos, Gîrbovăţu de Sus, Gîrdoaia, Cîrşu, Godeanu, Gornoviţa, Govodarva, Ilovăţ, Ilovu, Imoasa, Iupca, Izverna, Jigniţa, Jirov,Ludu, Luncşoara, Lupşa de Jos, Lupşa de Sus, Mărăşeşti, Măru Roşu, Meriş, Molani, Nadanova, Noapteşa, Obîrşia Cloşani, Ohaba, Păltinişu, Peşteana, Peştenuţa, Pârvuleşti, Ponoarele, Prejna, Proiteşti, Puşcaşu, Racova, Răiculeşti, Roşia, Rudina, Runcşor, Sărdăneşti, Seliştea, Severineşti, Stăneşti, Stejaru, Stroieşti, Studina, Suharu, Şipot, Şişeşti, Şovarna, Turtaba, Valea Coşuştei, Valea Ursului, Vidimireşti, Vlădăşeşti, Zegujani- din jud. MEHEDINTI

 

 

SC TV SAT SRL

Aninoasa, Costești, Daia, Bobaia, Groșerea, Sterpoaia, Bărbătești, Musculești, Petrești, Socu- din jud. GORJ

 

 

 

SC ROVSERVNET SRL

Rovinari- din jud. GORJ

 

 

 

                                                                                                                                                          SC ROMTELECOM SA

Pe întreg teritoriul României

 

SC DCS SA (AKTA)

Albeni, Alexeni, Alimpeşti, Aluniş, Andreeşti, Aninişu Din Deal, Aninişu Din Vale, Aninoasa, Apa Neagră, Arcani, Arjoci, Arpadia, Arsuri, Arşeni, Artanu, Baloşani, Bâlta, Bâlteni, Bâltişoara, Bârcaciu, Bârseşti, Barza, Bârzeiu, Bârzeiu De Gilort, Băceşti, Bădeşti, Bălani, Bălăceşti, Bălceşti, Băleşti, Becheni, Bengeşti, Berceşti, Berleşti, Bibeşti, Bibuleşti, Bircii, Blahniţa De Jos, Blahniţa De Sus, Blidari, Balanesti, Bobaia, Boboieşti, Bobu, Bohorel, Boia, Bojinu, Bolboasa, Bolboceşti, Bolboşi, Botorogi, Brădet, Brădeţel, Brăneşti, Brăteşti, Brătuia, Brebenei, Broşteni, Broştenii De Sus, Bucşana, Bucureasa, Budieni, Buduhala, Bulbuceni, Bumbeşti Jiu, Bumbeşti Piţic, Burlani, Busuioci, Buzeşti, Câlceşti, Câlnic, Câlnicu De Sus, Câmpofeni, Câmpu Mare,Canepesti, Capu Dealului, Cârciu, Cârligei, Cartiu, Căleşti, Călugăreasa, Călugăreni, Căpreni, Cărbuneşti Sat, Cărpiniş, Ceauru, Celei, Ceplea, Cerătu De Copăcioasa, Cerna Sat, Cetatea, Chiciora, Chiliu, Ciocadia, Ciorari, Ciuperceni, Ciupercenii De Olteţ, Cloşani, Cocoreni, Cocorova, Cojani, Cojmăneşti, Colibaşi, Colţeşti, Condeieşti, Copăcioasa, Corneşti, Cornetu, Corobăi, Corşoru, Costeni, Costeşti, Covrigi, Crasna, Crasna Din Deal, Creţeşti, Croici, Cruşeţ, Curpen, Cursaru, Curteana, Curtişoara, Dănciuleşti, Dăneşti, Dealu Leului, Dealu Spirei, Dealu Viei, Deleni, Didileşti, Dobrana, Dobriţa, Dolceşti, Doseni, Drăgoeni, Drăgoieşti, Drăgoteşti, Dumbrăveni, Fântânele, Fărcăşeşti, Fărcăşeşti Moşneni, Floreşteni, Floreşti, Frasin, Frăteşti, Frumuşei, Frunza, Gâlceşti, Gârbovu, Găleşoaia, Gămani, Găvăneşti, Gilortu,Glodeni, Godineşti, Gornăcel, Gornoviţa, Groşerea, Grui, Hăieşti, Hălăngeşti, Hirişeşti, Hodoreasca, Horezu, Hotăroasa, Hurezani, Iezureni, Igirosu, Isvarna, Izvoarele, Jeriştea, Jilţu, Jupâneşti, Lazuri, Lăzăreşti, Leleşti, Licurici, Lihuleşti, Lintea, Logreşti Moşteni, Maghereşti, Marineşti, Măceşu, Măiag, Măru, Mătăsari, Măzăroi, Merfuleşti, Miclosu, Miculeşti, Mieluşei, Mierea, Miericeaua, Mirosloveni, Mogoşani, Moi, Motru Sec, Murgeşti, Murgileşti, Muşeteşti, Negoieşti, Negomir, Negreni, Nistoreşti, Novaci, Novaci(Zona Ranca), Nucetu, Obârşia, Obreja, Ohaba, Ohaba Jiu, Olari, Orzeşti, Orzu, Padeş, Paltinu, Pârâu, Pârâu Boia, Pârâu De Pripor, Pârâu De Vale, Pârâu Viu, Pârvuleşti, Păişani, Păjiştele, Pegeni, Peşteana De Jos, Peşteana Jiu, Peşteana Vulcan, Petrăchei, Pieptani, Pinoasa, Piscoiu, Piscuri, Pişteştii Din Deal, Pleşa, Plopşoru, Plopu, Pociovaliştea, Pocruia, Poiana, Poienari, Pojogeni, Polata, Popeşti, Popeşti Stejari, Porceni, Preajba Mare, Prigoria, Priporu, Pruneşti, Purcaru, Raci, Racoţi, Radoşi, Rasova, Rasoviţa, Răchiţi, Rădineşti, Rătez, Rogojel, Rogojeni, Romaneşti, Roşia De Amaradia, Roşia Jiu, Rovinari, Ruget, Rugi, Runcu, Runcurel, Sâmbotin, Sârbeşti, Satu Nou, Săcelu, Sănăteşti, Sărdăneşti, Săuleşti, Schela, Scoarţa, Scrada, Scurtu, Seaca, Seciurile, Siteşti, Slămneşti, Slăvuţa, Slivileşti, Slobozia, Sohodol, Spahii, Stănceşti, Stănceşti Larga, Stăneşti, Stejari, Stejaru, Stejerei, Sterpoaia, Stoina, Stolojani, Strâmba Jiu, Strâmba Vulcan, Strâmtu, Stroieşti, Sura, Suseni, Şasa, Şiacu, Şipotu, Şitoaia, Şomăneşti, Ştefăneşti, Ştiucani, Târgu Cărbuneşti, Târgu Jiu, Târgu Logreşti, Tălpăşeşti, Tămăşeşti, Tehomir, Teleşti, Tetila, Timişeni, Tismana, Toiaga, Topeşti, Totea, Totea De Hurezani, Trestioara, Trocani, Turburea, Turceni, Turcineşti, Ţânţăreni, Ţârculeşti, Ţicleni, Ulmet, Ungureni, Urda De Jos, Urda De Sus, Urdari, Ursaţi, Ursoaia, Vaidei, Vâlceaua, Vâlcele, Valea, Valea Cu Apă, Valea Deşului, Valea Mare, Valea Motrului, Valea Racilor, Valea Viei, Vânăta, Vârtopu, Văcarea, Văgiuleşti, Văieni, Vălari, Văleni, Văluţa, Vidin, Vierşani, Virt, Vladimir, Vlăduleni, Voinigeşti,Voitestii din Deal, Voitestii din Vale, Zăicoiu, Zorleşti, Zorzila, Argineşti, Baia De Aramă, Bârlogeni, Bratilovu, Brebina, Breznicioara, Bucura, Buiceşti, Butoieşti, Cerânganul, Corlăţel, Dealu Mare, Faţa Motrului, Gura Motrului, Jugastru, Mărăşeşti, Negoeşti, Nicolae Bălcescu, Oreviţa Mare, Pătulele, Pistriţa, Pluta, Poroiniţa, Poşta Veche, Răduţeşti, Rogova, Satu Mare, Stângăceaua, Stăneşti, Târsa, Titerleşti, Traian, Ţânţaru, Valea Anilor, Vânju Mare, Viaşu

HARTA 2

Leave a Reply