Historia Magistra Vitae

Historia magistra vitae (est) este o expresie latină care sugerează că „istoria este învățătorul vieții”. Așa cum a reieșit din emisiunea ȘCOALA GORJEANĂ din 17 februarie 2016, fraza transmite ideea că studiul trecutului ar trebui să servească drept lecție pentru viitor, pentru a se evita greșelile. Invitatul emisiunii, prof. dr. Albinel Firescu, a subliniat faptul că  avem nevoie de cunoasterea istoriei pentru a știi in primul rând cine suntem, ce putem face ca popor. Cunoașterea istoriei reprezintă o datorie de conștiință dar si un element de cultură generală pentru  toate generațiile. Prin intermediul domnului prof. Andrei Popete-Pătrașcu, vicepreședinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, Filiala București am primit  și un punct de vedere din partea acestei Asociații care, așa cum se știe, susține valorile istoriei, eroii și personalitățile marcante ale trecutului. Această organizație susține predarea acestei discipline la toate clasele și într-un număr rezonabil de ore. Foarte important,  deși România a subscris la o serie de documente europene privind locul și rolul istoriei în școală, inclusiv Recomandarea 15/2001 privind predarea istoriei, adoptată de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, există o mare discrepanță între studierea istorei în România și majoritatea țărilor europene, acolo unde predarea istoriei are între 2-5 ore pe săptămână (în Albania de exemplu 2ore, Austria 2-3 ore, Bulgaria 3 ore, Belarus, Belgia, Cehia-3 ore, Germania, Estonia, Olanda-3 ore, iar în Franța, Marea Britanie și Ungaria – 3-5 ore –, în timp ce la noi în țară majoritatea claselor, de la a V-a la a XII-a cu excepția profilului științe sociale sau filologie și a clasei a VIII-a au o singură oră pe săptămână

Cornel Șomâcu