Buletin de Bustuchin

Începând cu data de 21 ianuarie 2016, comuna gorjeană Bustuchin și-a schimbat arondarea pe linia de evidență a persoanelor, de la Hurezani la Bustuchin. Acest lucru a fost posibil prin punerea la dispoziție, de către Primăria și Consiliul Local Bustuchin, a spațiilor necesare pentru înființarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Bustuchin.

Aura Stoenescu