Profilul absolventului, un pas spre liceu

După două luni de amânări și apariția pe piață a unor variante mai mult sau mai puțin reușite  a planului-cadru la învățământul gimnazial, MENCS a venit cu o variantă echilibrată și mult mai eficientă de curriculum. Vor exista mai multe opționale, Informatica este o disciplină de sine stătătoare, apar ore de Educație Socială, Limba Latină rămâne în planul-cadru dar la clasa a VII-a, Istoria va primi două ore la clasa a V-a iar în rest va fi la fel. Elevii de clasa a VIII-a vor avea și 7 ore pe zi. Planul-cadru pentru clasele V-VIII este însoţit de un profil solid al absolventului, elaborat în parteneriat cu specialişti in educaţie şi axat pe obiective clare, la final de ciclu, pe cele 8 competenţe-cheie: comunicare, matematică, ştiinţe şi tehnologii, competenţe digitale, a învăţa să înveţi, competenţe sociale şi civice, antreprenoriale şi competenţe de exprimare culturală. Un principiu important care stă la baza planului-cadru este acela de a oferi timp profesorului pentru inovare şi creativitate la clasă, însoţit de resurse educaţionale deschise. Astfel, 75% din timpul de la clasă va fi dedicat procesului de predare si evaluare, restul de 25% fiind la dispoziţia profesorului pentru recuperare, activităţi remediale sau de consolidare, în funcţie de nevoile constatate în munca la clasă. Alte noutăţi asociate planului-cadru pentru învăţământul gimnazial vizează reechilibrarea ponderii diferitelor ariilor curriculare, introducerea unei noi discipline (Informatică şi TIC) şi creşterea ponderii Curriculumului la decizia şcolii (CDS): între 1-3 ore în clasele V-VII şi între 1-4 ore în clasa a VIII-a. De asemenea, se asigură studierea sistematică a „noilor educaţii” în toţi anii de gimnaziu, în cadrul disciplinei Educaţie socială: Gândire critică şi drepturile copilului, Toleranţă şi educaţie interculturală, Educaţie juridică şi cetăţenie democratică, Educaţie economico-financiară şi antreprenoriat. Marius Buzera, directorul CTGGM, spune că noul plan-cadru pare să aibă doar o singură problemă majoră, numărul de ore sensibil mai mare pe care îl petrec elevii la școală dar acest lucru ar putea fi compensat cu dotări mai bune.

Realizator: Cornel Șomicu