Școala românească încotro?

Potrivit specialiștilor, cele mai mari probleme ale învățământului din România sunt legate de numărul prea mare de discipline, de programele școlare foarte stufoase și de manualele învechite și foarte puțin utile. MENCS a demarat schimbări pe mai multe direcții-gen planuri cadru noi, evaluări din doi în doi ani ș.a.-dar acestea încă se lasă așteptate în sensul că majoritatea se vor aplica începând cu anul 2017-2018. Petre Ciungu, directorul Colegiului Economic ”Virgil Madgearu”, spune că una din problemele importante ale școlii românești este legată de lipsa de motivație a elevilor pentru procesul instructiv-educativ formal și tentația de a-și lua informația necesară din alte surse externe școlii. La nivelul învățământului se constată și o accentuată lipsă de aplicație practică a celor învățate, elevii învățau altădată geometria, de exemplu, cu figurile respective în față, lucru depășit în prezent dar nu în direcția eficienței didactice.
Realizator: Cornel Șomicu